Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 77-80

77.

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկա- թերթիկ, արագավազ, ամենամեծ, անպոչ, անուշահամ, քարաշենք, բժշկուհի, բալենի

78.

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապուտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, իշուկ, ծաղկազարդ, քաղաքացի, Հայաստան:

79.

Ավետաբեր, արագընթաց, բաժակաճառ,վիպագիր, բառրանագիր,արտասահմանցի, բուսանություն:

80.

հակա-նիշ, բանջար-անոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտ-ական, տարր-ական, գլուխ-ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտ-ա-մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարուստ-ություն, կեր-առատ, վտանգ- չի բաժանվում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s