Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

 Գրիր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր-կարմիր

պարիկ-փերի

դալկահար-գունատ

խորհել-մտածել

ստրուկ-ծառա

 “Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: 

Առանց թեևերի կյանքը իմաստ չունի:

Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները

Բարի ոգի, փերի, հավերժահարս

Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը :

ազատություն

Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

դալուկ-ա-հար(ածանցավոր), թանկ-ա-գին(բարդ), ան-պատճառ(ածանցավոր), խինդ-ագին(ածանցավոր), լույս-եղեն (ածանցավոր), նազ-ելի (ածանցավոր):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s