Posted in Մայրենի

Հյուսիսի հրաշալիքները

Մեր դպրոցը հրաշքների հրաշքն է: Ես ուրախ, ազատ և հանգիստ եմ զգում իմ դպրոցում, այն ասես իմ երկրորդ տունը լինի, իսկ իմ հրաշք ուսուցիչները կարծես իմ երկրորդ ծնողները լինեն: Նրանք այնքան բարի են և հոգատար: Մեր դպրոցում երեխաները երգ ու պարով են սկսում դասերը, առաջնորդվում Կոմիտասյան երգերով , ազգային խաղերով ու երգ ու պարով: Մենք լողում ենք, կենդանիներ ենք խնամում,ծառ ենք տնկում: Հետաքրքիր ճամփորդություններ ենք կատարում և նորանոր բաներ սովորում:

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու 77-80

77.

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկա- թերթիկ, արագավազ, ամենամեծ, անպոչ, անուշահամ, քարաշենք, բժշկուհի, բալենի

78.

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապուտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, իշուկ, ծաղկազարդ, քաղաքացի, Հայաստան:

79.

Ավետաբեր, արագընթաց, բաժակաճառ,վիպագիր, բառրանագիր,արտասահմանցի, բուսանություն:

80.

հակա-նիշ, բանջար-անոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտ-ական, տարր-ական, գլուխ-ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտ-ա-մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարուստ-ություն, կեր-առատ, վտանգ- չի բաժանվում:

Posted in Մայրենի

Ինքնուրույն աշխատանք

 Գրիր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր-կարմիր

պարիկ-փերի

դալկահար-գունատ

խորհել-մտածել

ստրուկ-ծառա

 “Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: 

Առանց թեևերի կյանքը իմաստ չունի:

Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները

Բարի ոգի, փերի, հավերժահարս

Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը :

ազատություն

Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

դալուկ-ա-հար(ածանցավոր), թանկ-ա-գին(բարդ), ան-պատճառ(ածանցավոր), խինդ-ագին(ածանցավոր), լույս-եղեն (ածանցավոր), նազ-ելի (ածանցավոր):