Posted in Հայրենագիտություն

Իմ ազգանվան տոհմածառը

Իմ պապիկի պապիկը ապրել է Կիլիլիկիայի Քեսաբ ավանում, նրա զավակները նույնպես ապրել են Արևմտյան Հայաստանում իսկ զավակների երեխաները տեղափոխվել են Բեյրութ, հայրիկս տեղափոխվել է հայաստան և ապրում է Երևանում,որտեղ և ծնվել ենք ես և քույրիկս:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s