Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

59.

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարն աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժողքը ցույց չտաս,դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

62.

Փոքրիկ հսկա-մարդ, որը փոքրամարմին է, և հսկա, որը կարող է լինել տաղանդավոր մարդ կամ գիտնական:

63.

Ցերեկը լույս է, գիշերը մութ:

Ցերեկը մարդիկ արթուն են, գիշերը քնած:

Ցերեկը տաք է, գիշերը սառը:

64.

Ամռանը շոգ է, ձմռանը ցուրտ:

Ամռանը ծառերը ծաղկում են, ձմռանը չորանում:

Ամռանը թռչունները ուրախանում են, ձմռանը տխրում:

Ձմռանը արջը քուն է մտնում, ամռանը արթնանում:

65.

Փիսոն կերավ ամանի մեջ թողած կաթի սերը:

Մայրական սերը ամենաթանկ բանն է ինձ համար:

Աղվեսն ընկավ գյուղացու փորած հորը:

Հին ժամանակներում մարդիկ հորից ջուր էին հանում:

66.

Նույն կամ նման հնչողություն ունեցող, բայց իմաստով տարբեր բառերը կոչվում են նույնանուններ կամ համանուններ:

օրինակ մարտ-մարտ

67.

Ծաղիկների հոտը տարածվել էր սենյակում:

Ոչխարների հոտը արածում էր դաշտում:

Արի զինվորները հաղթեցին թշնամուն:

Արի ինձ մոտ փոքրիկ շնիկ:

68.

Համանուններ էն կոչվում այն բառերը, որոնք ունեն տարբեր իամաստ բայց գրվում են նույն տառերով:

69.

Որ խոսքը կարճ կապեր ավելորդ բաներ չէր ասի:

Պարանը երկար չէր, աշտարակի ծայրին չհասավ:

Գլուխը խոնարհ էր ու սիրտը կոտրված:

Դույլը ջրհորը իջեցներ թե չէ, թզուկը հայտնվում էր:

Դռան ժանգոտ կողպեքի վրա ինչ-որ թուղթ դրեց ու գնաց:

Եթե պատուհանը ծածկի, ցուրտ չի լինի:

70.

Հեռվում երևացին նավեր:(ինչե՞ր)

Հեռվում երևացող նավ էր:(ի՞նչ)

Քաղաքում կային այգիներ:(ինչե՞ր)

Ինչ ծանոթ ձայն էր:(ի՞նչ)

Դրսից ձայներ էին լսվում:(ինչե՞ր)

Եթե բարձր ձայներ,անպայման կլսեինք: (ի՞նչ աներ)

Ձեր տղան էր եկել:(ո՞վ)

Տղաներ եկան, որ օգնեն:(ո՞վքեր)

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ էր:(ի՞նչ)

Տղան փետուրներից սարքել էր նետեր:(ինչե՞ր)

Որ դիպուկ նետեր,ոսկե խնձորը կգցեր:(ի՞նչ աներ)

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s