Posted in Մայրենի

Գրաբարյան առաջադրանք

Գրաբարյան ասույթ

 Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ր` ինչպեսէկարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր— քանթագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրաբարում«եւ»բառն ուներ նաևայսօրվա«բայց»բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետքէ և՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ—աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:
  2. Իմաստային տարբերությունը նրանում է, որ առաջին դեպքում մարդը կարող է լինել և աղքատ և իմաստուն, բայց երկրորդ դեպքում նրա իմաստուն լինելը առաջնային է:
  3. Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ—զույգ դո՛ւրս գրիր: Աղքատ-հարուստ, իմաստուն- անխելք, մանուկ-ծեր:
  4. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:
  5. Լավ է լինել աղքատ բայց իմաստուն մանուկ քան ծեր և անխելք թագավոր:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s