Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու

59.

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարն աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժողքը ցույց չտաս,դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

62.

Փոքրիկ հսկա-մարդ, որը փոքրամարմին է, և հսկա, որը կարող է լինել տաղանդավոր մարդ կամ գիտնական:

63.

Ցերեկը լույս է, գիշերը մութ:

Ցերեկը մարդիկ արթուն են, գիշերը քնած:

Ցերեկը տաք է, գիշերը սառը:

64.

Ամռանը շոգ է, ձմռանը ցուրտ:

Ամռանը ծառերը ծաղկում են, ձմռանը չորանում:

Ամռանը թռչունները ուրախանում են, ձմռանը տխրում:

Ձմռանը արջը քուն է մտնում, ամռանը արթնանում:

65.

Փիսոն կերավ ամանի մեջ թողած կաթի սերը:

Մայրական սերը ամենաթանկ բանն է ինձ համար:

Աղվեսն ընկավ գյուղացու փորած հորը:

Հին ժամանակներում մարդիկ հորից ջուր էին հանում:

66.

Նույն կամ նման հնչողություն ունեցող, բայց իմաստով տարբեր բառերը կոչվում են նույնանուններ կամ համանուններ:

օրինակ մարտ-մարտ

67.

Ծաղիկների հոտը տարածվել էր սենյակում:

Ոչխարների հոտը արածում էր դաշտում:

Արի զինվորները հաղթեցին թշնամուն:

Արի ինձ մոտ փոքրիկ շնիկ:

68.

Համանուններ էն կոչվում այն բառերը, որոնք ունեն տարբեր իամաստ բայց գրվում են նույն տառերով:

69.

Որ խոսքը կարճ կապեր ավելորդ բաներ չէր ասի:

Պարանը երկար չէր, աշտարակի ծայրին չհասավ:

Գլուխը խոնարհ էր ու սիրտը կոտրված:

Դույլը ջրհորը իջեցներ թե չէ, թզուկը հայտնվում էր:

Դռան ժանգոտ կողպեքի վրա ինչ-որ թուղթ դրեց ու գնաց:

Եթե պատուհանը ծածկի, ցուրտ չի լինի:

70.

Հեռվում երևացին նավեր:(ինչե՞ր)

Հեռվում երևացող նավ էր:(ի՞նչ)

Քաղաքում կային այգիներ:(ինչե՞ր)

Ինչ ծանոթ ձայն էր:(ի՞նչ)

Դրսից ձայներ էին լսվում:(ինչե՞ր)

Եթե բարձր ձայներ,անպայման կլսեինք: (ի՞նչ աներ)

Ձեր տղան էր եկել:(ո՞վ)

Տղաներ եկան, որ օգնեն:(ո՞վքեր)

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ էր:(ի՞նչ)

Տղան փետուրներից սարքել էր նետեր:(ինչե՞ր)

Որ դիպուկ նետեր,ոսկե խնձորը կգցեր:(ի՞նչ աներ)

Posted in Մայրենի

Հայոց լեզու , Հոկտեմբերի 14

52.

Ճամփի կողքով,շղթա կազմած,դանդաղ գնում են ուղտերը: Նրանք ներկված են անապատի գույնով, կուզերը մաշված են ու ծռված են մի կողքի:Սլացող ավտոմոքենքների բարձրացող փոշին ամպի նման պատում է նրանց, բայց ուղտերն անտարբեր թեքում են գլուխները: Անապատը ձանձրալի է ու միօրինակ, նա հեռու հորիզոնում խառնվում է իր նման գորշ ու տաղտկալի երկնքին: Ոչ սար է երևում,ոչ ցածրավայր: հենց այստեղ էլ հեռավոր ժամանակներում մարդիկ որոշեցին,որ Երկիրը տափակ է:

54.

Մնացուկ-մնացորդ,թափոն,թերմացք,թափթփուկ,ավելցուկ

Ոստ-շյուղ,շիվ,ճյուղ

Մառան-նկուղ,շտեմարան

Կասկած-տարակույս,տարակուսանք,երկմտություն

Նախատինք-պարսավանք,հանդիմանություն,կշտամբանք,անարգանք

55.

Մի նոր աշակերտ կա մեր դասարանում:

Հիվանդին լավ նայի, որ շուտ լավանա:

Տարվա վերջին մի անակնկալ կար:

Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու կանգ առավ:

56.

Միշտ-երբեք

անարատ-արատավոր

ոչնչացնել-ստեղծել

բացահայտ-գաղտնի

թույլ-ամուր

վերջին-առաջին

համաձայնել-մերժել

հանգստանալ-աշխատել

գտնել-կորցնել

հավաքել-վատնել

աջ-ձախ

արթուն-քնած

Ընդունել-հրաժարվել

Posted in Մայրենի

Գրաբարյան առաջադրանք

Գրաբարյան ասույթ

 Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ր` ինչպեսէկարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր— քանթագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Գրաբարում«եւ»բառն ուներ նաևայսօրվա«բայց»բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետքէ և՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ—աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:
 2. Իմաստային տարբերությունը նրանում է, որ առաջին դեպքում մարդը կարող է լինել և աղքատ և իմաստուն, բայց երկրորդ դեպքում նրա իմաստուն լինելը առաջնային է:
 3. Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ—զույգ դո՛ւրս գրիր: Աղքատ-հարուստ, իմաստուն- անխելք, մանուկ-ծեր:
 4. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:
 5. Լավ է լինել աղքատ բայց իմաստուն մանուկ քան ծեր և անխելք թագավոր:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա: Հոկտեմբերի 19-23 առաջադրանքների փաթեթ

1 Կատարի՛ր բաժանում, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝

835:4=208(3 մն.)

              
 8354     Ստուգում՝  
  8  208    208×4+3=832+3=835 
 35         
   32         
    3         
              
              

974:9=

              
 9749     Ստուգում՝108×9+2=972+2=974 
  90 108      
 74         
   72         
    2         
              
              

740:13=

              
 74013    Ստուգում՝13×56+12=728+12=740 
  65 56       
 90         
   78         
   12         
              

5437:66=

              
543766    Ստուգում՝66×82+25=5412+25=5437 
 528 82       
 157         
  132         
   25         
              

2Լրացրե՛քաղյուսակը․

Բաժանելի593845716013722856
Բաժանարար3564499357
Թերիքանորդ16131461450
Մնացորդ331316706

3․ Գտի՛ր․

 • Գտիր 6257 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը։
 • 7
 • Գտիր 537 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը։
 • 37
 • Գտի՛ր 4639 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
 • 9
 • Գտի՛ր 3189 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
 • 89
 • Գտի՛ր 2639 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
 • 639
 • Գտիր 8529 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
 • 9
 • Գտիր 85449 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
 • 49
 • Գտիր 8369 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։\
 • 369

4. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ։ Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96մ է։

96:4=24

24×6=144

24+144+96=264

5. Ձեթը պահվում էր 2լ, 3լ և 6լ տարողությամբ անոթներում, ընդ որում վեցլիտրանոց անոթների քանակը 4 անգամ ավելի էր, քան երկուլիտրանոցներինը, և 2 անգամ ավելի, քան երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը որքա՞ն ձեթ կար, եթե վեցլիտրանոց անոթներում եղած ձեթը 48լ էր։

48:6=8     8:4=2     2×2=4    8:2=4    4×3=12    12+48+4=64

6Առաջին տուփում կար 103 կոճակ, երկրորդում՝ 97, երրորդում՝ 89։ Առաջին տուփից երկրորդի մեջ դրեցին 36 կոճակ, երկրորդից երրորդի մեջ՝ 22, երրորդից առաջինի մեջ՝ 21։ Դրանից հետո ամենաշատ կոճակներ պարունակող տուփում քանի՞ կոճակով ավելի եղավ, քան ամենաքիչ կոճակներ պարունակողում։

1)  103-36+21=88

2) 97+36-22=111

3) 89+22-21=90

111-88=23