Posted in Մաթեմատիկա

Պարապմունք 17

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Դասարանական առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

Օրինակ՝ 6458+2141=8599

              
   +6458      
    2141      
    8599      
              
              
              
              

3249+9815

              
   +3249      
    9815      
   13064      
              
              
              
              

93725+698911

              
  + 93725     
   698911     
   792636     
              
              
              
              

65417+41136

              
   +65417     
    41136     
   106553     
              
              
              
              

2328+807

              
   +2328      
     807      
    3135      
              
              
              
              

2 Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

      
+6804 
 4467 
11271 
      
        
+ 71237 
  21963 
  92200 
        
        
+  763  
  9999  
 13762  
        

3․ Որո՞նք են այն ամենամեծ և ամենափոքր վեցանիշ թվերը, որոնք կարելի է գրի առնել՝ մեկական անգամ գործածելով 2, 7, 1, 0, 3, 5 թվանշանները։

753210

102357  

4․ Պահեստում կար 7200աման ներկ, որոնցից խանութները տարան 5400աման։ Քանի՞ անգամ փոքրացավ պահեստում եղած ներկի ամանների քանակը։

7200-5400=1800

7200:1800=4

Տնային առաջադրանքներ

1․ Կատարե՛ք գումարում

5992+3779

              
  + 5992      
    3779      
    9771      
              
              
              
              

3207+8034

              
  + 3207      
    8034      
   11241      
              
              
              
              

23051+4158

              
  + 23051     
     4158     
    27209     
              
              
              
              

77528+19056

              
  + 77528     
    19056     
    96584     
              
              
              
              

2 Աստղանիշները փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինի․

    
+55 
 31 
 86 
    
     
+337 
 422 
 759 
     

3.Աղջիկն ամեն օր կարդում է 30էջ, որից հետո էջանշան է դնում գրքի մեջ։ Երբ նա էջանշանը գրքի մեջ դրել է 6 անգամ, նրան մնացել է կարդալու 18 էջ։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

30 x 6+18=198

Posted in Մայրենի

Գրաբարյան առաջադրանք

Իւրաքանչիւր ծառ իպտղոյ իւրմէ ճանաչի:

Կարդա այսպես.

իւրաքանչիւր— յուրաքանչյուր

իպտղոյ— իպտղո

իւրմէ— յուրմե

Բառարան

ի պտղոյ իւրմէ — իր պտղից

ճանաչի — ճանաչվում է

Առաջադրանքներ

  1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:
  2. Յուրաքանչյուր ծառ իր պտուղից է ճանաչվում:
  3. Աշխարհաբար դարձրու նաև սա` Իւրաքանչիւր պտուղ ի ծառէ իւրմէ ճանաչի: Ի՞նչփոխվեց:
  4. Յուրաքանչյուր պտուղ իր ծառից է ճանաչվում:

 «Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով» ստեղծագործական աշխատանքդ շարունակի՛ր:

Երբ մարդը կույր է, նրա աչքերը չեն տեսնում, բայց նա կարող է լինել շատ լավ մարդ,շատ լավ երաժիշտ, շատ լավ ընկեր: Դա իհարկե վատ է որ մարդը չի տեսնում, բայց շատ ավելի վատ է, երբ մարդու միտքը չի կարողանում ոչինչ անել: