Posted in Uncategorized

Դասարանում

47.

ջարդել-փշրել, կտոր-կտոր անել, կոտրել

հավաքել-ժողովել, ամբարել, գումարել

հասկանալ-գլխի ընկնել, պարզել, կռահել

պահել-ծածկել, քողարկել, պատսպարել

48.

երկիր-պետություն-թագավորություն-կայսրություն-տերություն

մազ-ծամ-հեր-հյուսք

դեպք-եղելություն-պատահար-իրադաձություն-միջադեպ

արշալույս-ծեգ-այգաբաց-լուսաբաց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s