Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ․
1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և բրան բաժանելու դեպքում ստացվում է
նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։

 1. Կատարե՛ք գործողությունները․
   (45:9-24:6) ‧1+2‧1=3
   (1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=6
   (25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=3
   (453-452): (17-16)+1‧1=2
 2. Առանց գրավոր հաշվումներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ
  կարգային միավորների գումարը։ 11111
  4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1
  օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։
 3. 5+3=8 ; 7 x 8=56
  Տնային առաջադրանքներ․
  1.Կատարե՛ք գործողությունները․
   5‧1+1։1+3‧1-1‧1=10
   1:(10-9)+25‧1-1‧14=12
   (1‧38-1‧37):1-1:1=38-37=1:1-1:1=1-1=0
  2․ Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։ 1111
  3․ Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։ 10000
  4․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։ 40:8 x 10=50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s