Posted in Uncategorized

1․ Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր։0

2․ Ի՞նչ է բնական թվերի շարքը։ 2468910

3․ Ո՞ր թվով է սկսվում բնական թվերի շարքը։2

4․ Բնական թվերի շարքում կա՞ արդյոք մեկին նախորդող թիվ։այո

5․ Մի՞շտ կարելի է համեմատել երկու բնական թվեր։ոչ

6 Ի՞նչ  նշաններ են գործածվում թվերի համեմատման համար։ 2 4 6

Առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով․ 5, 9, 11, 2, 8, 1, 12, 4, 10, 7, 6, 3

2․ Ո՞ր թիվն է հաջորդում 19300584 թվին։19300585

3․ Ո՞ր թիվն է նախորդում 38657 թվին։38658

4․ Համեմատի՛ր․

 • 12374 > 9389
 • 874563 > 785674
 • 567213 > 567211
 • 148645 > 48645
 • 298467 = 298467
 • 478478 < 645470
 • 2367894 < 2367994
 • 13456 > 53456
 • 4789645 > 568129
 • 578478 և< 649784
 • 9784512 > 9784512

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է 10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։

10-1=9

350-9=381

6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7 անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

20+56=76

76×7=532

7  Գինու երկու կարաս կա։ Առաջինում կար 100լ գինի։ Երբ նրանից վերցրին 30լ գինի, նրա մեջ մնաց երկու անգամ պակաս գինի, քան երկրորդում եղածն էր։ Որքա՞ն գինի կար երկրորդ կարասում։

8․ Երկու կայարանների հեռավորությունը 350կմ է։ Առաջին գնացքն այդ ճանապարհն անցնում է 2 ժամով պակաս ժամանակաում, քան երկրորդը։ 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում առաջին գնացքը, եթե երկրորդը 1 ժամում անցնում է 50 կմ։

9․ Երկու նավամատույցների միջև եղած 120կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 6 ժամում։ Եթե նավակը ճանապարհի միջնակետում (ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո) սկսի 1ժամում 10կմ-ով ավելի անցնել, քանի՞ ժամում մի նավամատույցից կհասնի մյուսը։

10․ Գրապահարանի երկու դարակներում կա 102 գիրք։ Եթե առաջին դարակից 12 գիրք հանենք, ապա դարակներում միևնույն քանակով գրքրեր կմնա։ Քանի՞ գիրք կա դարակներից ամեն մեկում։

տնային առաջադրանք

1.Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ, որոնցից 48-ը նռենիներ էին, մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։200-48=152 152-52=100

2. Մի տոպրակում կա 264 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 305։ Առաջին տոպրակից երկրորդ տեղափոխեցին 82 ընկույզ, ապա երկրորդից առաջին՝ 117 ընկույզ։ Քանի՞ ընկույզ եղավ տոպրակներից ամեն մեկումhakobyanaramUncategorizedLeave a comment 1 Minute

իմ ուսումնական ամառ

Ես ընթերցելեմ երկիրների մասին և հեքյաթ ների գիրք մենք ուզումեինք գնալ եգիպտոս բայց կոռունա վիռւսից մինք չգնացինք և զբոս նումեյնք երևանում լինումեյին ժամանակում ես իմ դասարանցի ներինեմ տեսել մենք գհացելենք լողավազան ամառը իմ ծնունդներ մենք լավենք նշելhakobyanaramUncategorizedLeave a comment 1 Minute

Սեպտեմբերի 15-18

Տնային առաջադրանքների փաթեթ  

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

1․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։ 3

2․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։ 7

3․ Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասներկու էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։ 12

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

4․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

 • 735եռանիշ
 • 1096քառանիշ
 • 30672հնգանիշ
 • 8միանիշթիվ

5․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

    8506

    543210

6․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

 • 734 7030
 • 40550 40000
 • 671000 600000

9 Քանի՞ թվանշան կգործածվի տասնհինգ էջանոց գրքույկի էջերը համարակալելու համար։ Ո՞ր թվանշանները կգործածվեն մեկից ավելի անգամ։ 500+30 +6=536

Կարգեր։ Կարգային միավորներ

10․ Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում․

 • 536եռանիշ
 • 25երկնիշ
 • 7միանիշ
 • 8394քառանիշ
 • 956630վեցանիշ

11․ Հետևյալ թվերը ներկայացված են կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Ինչպիսի՞ն կլինեն դրանց դիրքային գրառումները․

=76453

=8327

12․ Հետևյալ թվերը գրի՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․

 • 3893քառանիշ
 • 45399հինգանիշ
 • 300201վեցանիշ
 • 80006հինգանիշ

hakobyanaramUncategorizedLeave a comment 1 Minute

Ֆեյան լավ դաստիրակաց և ազնիվ սինյորա մի խոսքով  գրեթե բարոնի մարդիկ ինձ ֆեյեն ասում այդ պես է սինյորա բարոնուհի համաձայնվում էր աղախինը ճիշտն ասաց որոշ բաները է չեմ ասում մեր այն օրը որ օդանավից ինձ հնարելեն դրա պատճառովեմ հիվան դաց ել մի ծաղկի թեյ պատրաստի ինձ համար միքիջ ծույլեր մտածում ֆեյան աննդատ զայրանում է ասում է տգետ ներ դուք մենաք մողի մասինեք պտածում բոլորը ուղումեյն ֆեյաի նվերը բերումեմ բերումեմ սինյորա բարոնուհի պատրաստիր  պահեստի բանալի ները և մօմ վառիր այդպեսեր ես փոքր եյ բայ հիմա ազնիվ կասեմ ֆեյաի վորեն կասեմ ես չգիտեմ ֆեյան որ ունի այն փուքրիկ խանութը ես լավեյ հիշում ֆեյաի փոքր խանութը ես միշտ կանգառն կանգնումեյ ֆեյաի խանութի դիմաց և  մի օր քայլումեյ գացելեյ ֆեյաի ձանութի  դիմաց բայց չկար նա ու ես գնացի տուն ֆեյան հասկացավ նրա սխալը և նեղուրություն տվեց նրանhakobyanaramUncategorizedLeave a comment 1 Minute

1․ Գտի՛ր այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում

գրված է 1:

1154

2․ Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 7 թվանշանը։

Կմեծանա 700–ով

3․ Գտի՛ր այն թիվը, որը 3-ի եռապատիկից մեծ է 10-ով։

3x3x3=27+10=37

Պտ

4․Արտահայտի՛ր 4կգ 3գ –ը գրամներով։

5․ Արտահայտի՛ր 2ժ22ր- րոպեներով։

142ր

6․ Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 18սմ։ Գտի՛ր

քառակուսու պարագիծը։ Պտ36

7․ Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրու՛ ևս մեկ թիվ։

1, 12, 24, 37, ․․․2.13.25.38,

8․  86մ ժապավենը բաժանե՛ք երկու այնպիսի մասերի, որ մեկը մյուսից 16մ-ով երկար

լինի։

34+51=86

9․ Մրգերով լի զամբյուղում 2 տեսակի միրգ կար։ Առնվազն քանի՞ միրգ պետք է վերցնենք

այդ զամբյուղից, որպեսզի համոզված լինենք, որ վերցրել ենք նույն տեսակի գոնե երկու

միրգ։առնվազն4հատ միրգ է պետք էւմի,կօ ;պ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s