Posted in Մայրենի

ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆ « Սպասում»

Բառային աշխատանք

Օձիք-հագուստի մաս

խոթել-մտցնել

ճկուն-դյուրաթեք

հատուկենտ-հազվադեպ

հնամաշ-մաշած

գոցել-փակել

անմիջնորդ-առանց որևէ մեկի ծանոթության

ապրուստ- ապրելու միջոց

չափչփել-աննպատակ քայլել

մարկ- գերմանական դրամ

նկատել- տեսնել

շվարել-շփոթվել

բարերար-բարեգործ

ինքնասիրություն-արժանապատվություն

ծածուկ-թաքուն

հուսախաբ-սպասելիքը չիրականացած

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s