Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 901, 903, 905, 911 921, 922, 925, 927

Մասերի համեմատումը

901

901
903 Թվերը դասավորիր.
ա) աճման կարգով
1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14, 1/9, 1/8
 բ) նվազման կարգով
 1/8, 1/9, 1/16, 1/12, 1/216, 1/220
905
               240:3=80;  240:4=60
               240-80= 160
               240-60=180
Մարդատար ավտոմեքենան 1ժամում ավելի շատ է անցել:
Մարդատարը պետք է անցնի 160կմ
Բեռնատարը պետք է անցնի 60կմ:
090
921921,
Ամբողջի 3/7 մասը ամբողջը 7 հավասար մասերի բաժանելուց առաջացած 7 մասերից 3-ն է: 3/7 մասի համարիչն է 3 իսկ հայտարարը 7:
Capture922
                3/9                    3/2                       3/6                 2 /4                 4/8                 4/6
Capture ա
6 x 6 :3 x 2=24սմ քառակուսի
Captureբ
24:6 x 4=16
              097

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s