Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

nhk

1/9                   1/3                      1/6                1/4                  1/8                    1/6

Hello

 

8:2=4սմ

8:4=2սմ

847

h

854

ll

 

Capturejj

6 x 6=36     36:3=12

1արկղ խնձորը 24 կգ է: Հաշվիր այդ խնձորի քառորդ մասի զանգվածը:

24: 4=6կգ

860

աս

Captureֆ

5
jam
62:24=2օր14ժ
20ժ15ր+2օր14ժ=3օր,10ժ,15ր
Վերադարձավ երկուշաբթի 10:15
kkk
2 x 60=120
60:3=20
20+60=80
80 x 2 =160
160+120=280կմ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s