Posted in Uncategorized

ՈՍԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՐԱԶ

  1. Ո՞ւմ է ժողովուրդը անվանում վարպետ։

Ժողովոււրդը վարպետ էր անվանում իր գործը լավ իմացող արվեստի գործչի կամ կամ հմուտ արհեստավորի: Նրանք ճարտարապետներ էին,նկարիչներ,ոսկերչներ նաև բանաստեղծներ:

2.Ժողովրդական ո՞ր վարպետին են անվանում բրուտ։

Կավագործներին և խեցեգործներին անվանում էին բրուտներ: Նրանք պատրաստում էին կավե և խեցե իրեր, տարբեր ամաններ:

3. Ի՞նչն է ամրացնում և անջրանցիկ դարձնում խեցեղենը։

Խեցեղենը ամրացնում և անջրանցիկ է դարձնում կավը:

4. Զարդերից բացի ինչե՞ր էին պատրաստում ոսկերիչներն ու արծաթագործները։

Ոսկերիչներն ու արծաթագործները զարդերից բացի   զարդարում են նաև տները, եկեղեցիներն ու այլ շենքեր, անցյալում` արքայական ու իշխանական պալատները։ Պատրաստում էին նաև գավաթներ, թասեր,գդալներ և տարբեր կենցաղային իրեր,որոնց
լավագույն նմուշները մենք կարող ենք տեսնել Հայաստանի թանգարաններում:

5. Բնակարանը զարդարելուց բացի ուրիշ ի՞նչ կիրառական նշանակություն են ունեցել կարպետն ու գորգը։

Կարպետներն ու գորգերը ոչ միայն բնակարանի զարդ էին, այլև արհեստի տարածված և կարևոր ճյուղերից էին համարվում և տարածված էին աշխարհով մեկ: Նրանց միջոցով մեզ է հաղորդվել հայկական առասպելներն ու հեքիաթները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s