Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ Թեստային աշխատանք

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

_____եղբայր_,________________________

_____հարյուր_________________________

______պատմվածք________________________

_______հեքիաթ_______________________

 

 1. Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

 

 1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
         ա/ գեղեցիկ               ____չքնաղ_______________
  բ/ շատ                      ______բավականին_____________
  գ/կախարդական    _____մոգական_____________

դ/ մեծ                     ______հսկայական____

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – պարզ

դ/ անգետ — ածանցավոր

 1. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/ խաղեր

բ/ պատուհաններ

գ/ թվեր

դ/ իշխան

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր — գոյական

գ/ գառնուկ — գոյական

դ/ մոլորակ – գոյական

 1. Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

__հասկանում_______________                    ______ենք____________

__ճանաչում_______________                    _____են_____________

__հիշում_______________                     _______եմ___________

___վախենում ______________                    _____եմ_____________
8. Տրված նախադասության մեջ գտի՛ր ենթական և ստորոգյալը:

  Իշխանիկը ապրում էր մի փոքրիկ մոլորակի վրա:
ենթակա   ___իշխանիկը_____________

ստորոգյալ   _____ապրում էր_________

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:
  ___Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում:
 2. նա Քանի՞ եղբայր ունի:

______________________________________________________________________________

 1. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:
 2. Ես ամենևին էլ չեմ ուզում, որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար
 3. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
  ___Մեծահասակները շատ են_սիրում թվերով խոսել: ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Ի՞նչ էին հարցնում մեծահասակները նոր բարեկամի մասին:

___Մեծահասակները հարցնում էին նրա տարիքը, քաշը, և ինչքա՞ն է արդյոք նրա հայրը վաստակում:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ Փոքրիկ իշխանի մասին պատմելը հեշտ չէր.

ա/ հեղինակը մանրամասները չէր հիշում

բ/ արդեն վեց տարի էր անցել, ինչ նա և գառնուկը հեռացել էին

գ/ բարեկամներին շուտ էին մոռանում

դ/ հեղինակի սիրտը ճմլվում էր

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 1. Դու՛րս գրիր այն հատվածը, որտեղ գրված է, որ երեխաները պետք է հասկանան և  ներեն մեծերին:
  _____Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն: _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s