Posted in Ընտրություն

ՄԵՐ ԲԱԿԻ ԳԱՐՈՒՆԸ

Մեր բակի ծառերն արդեն ծաղկել են:

Ծիրանենին զարդարվել է գեղեցիկ, սպիտակ ծաղիկներով: Սալորենու ծաղիկները նուրբ վարդագույն են հագել: Իսկ որոշ ծառել էլ ծածկվել են կանաչ բոբոջներով: Մեր բակը շատ է գեղեցկացել և արդեն հաճելի է խաղալ բակի երեխաներով:

92927074_558054531496265_4449921645796130816_n

 

93235820_1572658862882511_1852097353821978624_n93498101_603453516910437_4821761630608031744_n93166113_1440835842749573_9166226225671176192_n92951432_3006737186036363_132352758710796288_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s