Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ ԵՂԵԳՆՈՒՀԻՆ

 • Բացատրի՛ր եղեգնուտ, բոշա, չոլեչոլ, շուշաբանդ, նաժիշտ, խարդախություն, ուռկան, ընծա, ճարահատյալ, եղելություն բառերը:
 • եղեգնուտ-գետի եզերքին մի տեղ, որտեղ շատ եղեգներ են աճում:
 • բոշա-թփառական գնչուներ
 • չոլեչոլ- դաշտ, որտե բուսականություն չկա
 • շուշաբանդ- ապակեպատ պատշգամբ
 • նաժիշտ- ծառա
 • խարդախություն- կեղծել, խաբել մարդուն
 • ուռկան-ձուկ բռնելու ցանց
 • ընծա-նվեր
 • ճարահատյալ-ստիպված մի բան անել
 • եղելություն-իրականություն
 • Թագավոր, թագուհի, խարդախություն բառերն ածանցավոր բառեր են:
 • Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատների
 • թագավոր-թագ-ավոր, թագուհի-թագ- ուհի, խարդախություն-խարդախ-ություն
 • Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:
 • Ինչու՞բոշան խեղդեց եղեգնուհուն:
 • Ինչու՞ էր թագավորի տղան ծառի հովին սիրում նստում:
 • Ինչու՞ եղեգնուհին հեքիաթ պատմեց:
 • Ինչու՞ բոշան սրտնեղեց:
 • Հեհիաթի մասերը վերնագրի՛ր:
 • 1.Արքայազնի տարօրինակ ցանկությունը
 • 2. Սևադեմ չարագործը
 • 3. Ոսկեթև ձկնիկը
 • 4. Պառավի խորհրդավոր հյուրը
 • 5. Զարմանալի հեքիաթը
 • Ուռկան,  ձուկ, ավազան, ձկնորս բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:
 • ուռկաններ, ձկներ, ավազաններ, ձկնորսներ
 • Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:
 • հեշտ- ածական

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s