Posted in Ընտրություն

ԻՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲԸ

ԻՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲԸ

Մենք տանը ունենք ծաղիկների մի անկյուն, որտեղ շատ գեղեցիկ ծաղիկներ ենք աճեցնում: Ես օգնում եմ մայրիկիս խնամել դրանք: Ես դիտում եմ նաև թե ինչպես են դրանք աճում: Ահա մեր Լիլիան,որ նոր է սկսել ծաղկել իսկ Ալպիական մանուշակը արդեն ծաղկել է:

92733843_235902727789275_2558207071254216704_n92851924_1139030069767163_5610564350549950464_n92466909_246027589905803_3032291393952284672_n

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s