Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Բույսերի մասին գիտությունը կոչվում է բուսաբանություն: Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում,  հողամա­սերում և այլուր:

Արմատը, ցողունը և տերևը կազմում են բույսի մարմինը: : Արմատը սովորաբար կազմում է բույ­սի ստորգետնյա մասը: Արմատները լի­նում են շատ բարակ և հաստացված, կարճ և երկար: Ցողունն արմատին է միացնում տերևները: Բույսի տեսանելի հատվածը, որը գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածը:

Բույսի աճման և  զար­գացման համար կարևոր են լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությունը:   Բույսերը սնվում են, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր: Բույսը նաև շնչում է, որի ընթացքում օգտագործում է թթվածին՝ կենդանիների և մարդու նման:

plant-structure-growth-and-reproduction-by-campbell-biology-7th-edition-7-638

storage-organs_med unnamed

Ահա և իմ ծաղիկների անկյունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s