Posted in Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ

Վերնագրել դուր եկած հատվածները

ԱՌՅՈՒԾ ՄՀԵՐԸ

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

ԲԱՐԻ ԼՈՒՐԸ

Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած
Երբ միտք էր անում, երկընքից հանկարծ
Մի հուր-հըրեղեն հայտնվեց քաջին,
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
— Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հըսկային.
Քու ձենը հասավ աստծու գահին,
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կըտա։
Բայց լավ իմանաս, լեռների արքա,
Որ օրը որ քեզ ժառանգ է տըվել,
Էն օր կըմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ։
— Իր կամքը լինի, ասավ Մհերը.
Մենք մահինն ենք միշտ ու մահը մերը,
Բայց որ աշխարքում ժառանգ ունենանք,
Մենք էլ նըրանով անմեռ կըմընանք։
Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,
Ու էս երջանիկ ավետման օրից
Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,
Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ։
Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,
Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,
Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,
Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։

Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հարցազրույց տատիկիս հետ

Տատիկս պատմում է մի հետաքրքիր ծաղիկի մասին,որի հայրենիքը Հարավային Աֆրիկան է: Այդ ծաղիկը մի շատ հետաքրքիր անուն ունի: Այն կոչվում է  Թագավորի պրոտեա: Թագավորի պրոտեան ունի ամենախոշոր ծաղկի  գլուխը:

prot

Այս բուրավետ ծաղիկները լինում են սպիտակից մինչեւ գունատ վարդագույն կամ մուգ վարդագույն:Այս  բույսի բարձրությունը հասնում է  0.35 մետրից մինչև  2 մետր բարձրության: Թագավորի պրոտեան Հարավային Աֆրիկայի ամենահայտնի խորհրդանիշներից մեկն է: Ըստ Հարավային աֆրիկյան կառավարության, ծաղիկը «մեր հողի գեղեցկության խորհրդանիշն է եւ մեր ներուժի ծաղկումը, որպես ազգի, Աֆրիկյան Վերածննդի հետապնդման համար»: Այն հայտնվում է Հարավային Աֆրիկայի զինանշանի վրա:

պռօտեա

 

Ահա և իմ տատիկի Թագավորական Պրոտեան

90141257_905991523177127_7168128287619678208_n

 

 

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ   I-VI մաս

ԲԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Զարմ-ազգական

դյուցազզուն-քաջ

իշխել-կառավարել

հավք-թռչուն

թնդալ-հնչել

անահ-անվախ

ժառանգ-երեխա

գորշ-մռայլ

մեծազոր-հզոր

զավակ-երեխա

կամքը-ցանկություն

ավետել-բարի լուր հայտնել

կորյուն-առյուծի ձաք

գլխաբաց- առանց գլխարկ

դուշման-թշնամի

ապառաժ-ժայռ

որբ-ծնողազուրկ երեխա

եթիմ-որբ

ոտնաման- կոշիկ

 

VII-XVI մաս

Բառային աշխատանք

Խրտնել-վախենալ

օխնել-օրհնել

բոզալուկ-գորշավուն

մահակ-փայտե գավազան

ջուխտ-զույգ

տրեխ-կոշիկ

դատարկուն-տուն ու տեղից քշված

ինձ-ընձառյուծ

սրտաճաք-սաստիկ վախեցած

ճարը կտրել-էլ հնար չունենալ

կորկ-

ծեգ-առավոտ շուտ

պապանձվել- խոսել չկարողանալ

ժողովել-հավաքել

լուսեղեն- լույս արձակող

կապարճ-նետ պահելու աման

ապավեն- պաշտպան

բանել-աշխատել

շեն անել-մեծացնել

համբավ- լուր

խարջ-հարկ

արմաղան-գեղեցիկ

երկանք-ցորեն աղալու գործիք

ղարավաշ- ծառա

դառը դատել-չարչարանքով վաստակել

շլինքը ծռել-խեղճանալ

XVII-

Քրքջալ- ծիծաղել

մեծաբերան-պարծենկոտ

լերան-հսկա

կապան-կիրճ

ծապան-

ղուզղուն-քաջ

ղոչաղ-քաջ

նորելուկ-մի բանում նոր սովորած մարդ

փող-շեփոր

զրահ-պողպատե շապիկ

անհամար-անհաշիվ

լեղին ջուր կտրել-ահավոր վախենալ

պաղատանք-աղաչանք

գթալ-խղճալ

քամար-գոտի

գուրզ-եկրկաթյա զենք

կուռ-ամուր

սաղավարտ-երկաթե գլխարկ

հերսոտ-զայրացկոտ

բազուկ-ձեռք

ահեղ-ահարկու

ալևոր-ծերունի

անճարակ- խեղճ

խալխ-ժողովուրդ

ասպարեզ-հրապարակ

մրափել-խորը քնել

ժաժ գալ-շարժվել

բռնակալ-դաժան վարք ունեցող մարդ

շողոմել-կեղծ խոսքերով իր կողմը տրամադրել

լաշին-

նաշին-

չերետ-

նժույգ-ձի

տմարդի-անազնիվ

նենգ-խարդախ

մըկունդ-մեծ նիզակ

բոթ-վատ լուրբ

գըրգուռ-

տապ արավ-թաքնվել

վիհն-անդունդ

ժանտ-դաժան

գազ-պարսկական երկաևության չափ =112սմ

ականջ անել-լսել

ըռանչպառ-գյուղացի

հոգս- մտահոգություն

ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ

Առյուծ-Մհերը- Սասմա իշխան

Ձենով Օհան-Առյուծ Մհերի եղբայրը

Մըսրա Մելիք-Մըսրի թագավոր

Սասունցի Դավիթ-Առյուծ Մհերի որդին

պառավ նանի

Կոզբադի

Թորոս

 

 

 

 

 

Posted in English, Uncategorized

English Present simple exercises

read
You read
He reads
She reads
It reads
We read
You read
They read
live in Australia.
You live in Mexico.
He lives in Brazil.
She lives in Italy.
It lives in Africa.
We live in England.
You live in Turkey.
They live in Spain.

 

Present simple – exercises

present-wine.jpg
We ___ tea everyday.
 1.    drink
 2.   ?     drinks
 3. present-science.jpg
  Frank ___ biology.
  1.   ?     study
  2.    studies
  3. present-duck.jpg
   This duck ___ beautiful colours.
   1.   ?     have
   2.    has
   3. present-shops.jpg
    Many shops ___ at seven o’clock.
    1.    close
    2.   ?     closes
    3. present-age.jpg
     A woman never ___ her age.
     1.   ?     say
     2.    says
     3. present-cut.jpg
      The gardener ___ the grass.
      1.   ?     cut
      2.    cuts
       present-storks.jpg
       Storks ___ south in winter.
       1.    fly
       2.   ?     flies
       3. present-summer.jpg
       4. She ___ to the beach in summer.
        1.   ?     go
        2.    goes
        3. present-twice.jpg
         My father ___ to Spain twice a year.
         1.   ?     travel
         2.    travels
         3. present-penguin.jpg
          A penguin ___ swim very well.
          1.    can
          2.   ?     cans
          3. present-chase.jpg
           The cat ___ the mouse.
           1.   ?     catch
           2.    catch
           3. present-girl-cry.jpg
            This girl ___ out in fear.
            1.   ?     cry
            2.    cries
           4. present-lorry.jpg
            This woman ___ a lorry.
            1.   ?     drive
            2.    drives
           5. present-boy-kiss.jpg
            The boy ___ the girl.
            1.   ?     kiss
            2.   kissespresent-brush.jpg
             I ___ my teeth three times a day.
             1.    brush
             2.   ?     brushes
            3. My mother works on Sundays.
             We write the answers.
             It eats grass.
             want more ice-cream.
             She never plays chess.
             They walk to school.
             He drives a bus.
             Monkeys make a lot of noise.
             This girl speaks Italian.
             My father pays for the tickets.
            4. Present simple
             Exercises: third person -s
             I work – He works
             I dance – He dances
             I play – He plays
             I study – He studies
             I wash – He washes
             I go – He goes
             I do – He does
             I am – He is
             I have – He hasI can – He can
  Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

  Русский язык

  Александр БАРКОВ. Весенний дневник.

  Выписать из текста 10 существительных, 10 прилагательных и 10 глаголов, указать род и число.

  существительное                                    глагол                         прилагательное

  стол  (м.р,е.ч)                                               сидел                             весхвостого

  урок  (м.р,е.ч)                                                готовил                         серый

  окно (с.р,е.ч)                                                 стукнул                       ноздреватый

  воробей (м.р,е.ч)                                           махал                           книжную

  мальчик  (м.р,е.ч)                                        улыбнулся                   важные

  снег  (м.р,е.ч)                                                   сочинить                     пузатые

  рассказ  (м.р,е.ч)                                           смеется                       скрипучие

  полка (ж.р,е.ч)                                                 махнул                       снежная

  комната (ж.р,е.ч)                                             написать                     большой

  дневник (м.р.е.ч)                                               начать                        пушистый

  Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Uncategorized

  ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ

                   

                       Հայրենիքում

  Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
  Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
  Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
  Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

  Երբ լսում էի մրմունջը լճի
  Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
  Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
  Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

  Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
  Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
  Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
  Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

  Մրմունջ- մեղմ ձայն,կարկաչ

  անուրջ-երազ

  Posted in Հայրենագիտություն, Uncategorized

  Որդան կարմիր

   

  Հին ժամանակներում գրքերը գրվել են կարմիր գույնի թանաքով, որը ստացել են փոքրիկ միջատից, որը հայտնի էր որդան կարմիր անունով: Որդան կարմիրը աշխարհի ամենագեղեցիկ ներկն էր: Նրանով ներկում էին արքաների հագուստները և պատրաստում էին դեղամիջոցներ:

  Ժամանակի ընթացքում մարդիկ մոռանում էն այդ միջատից ներկ ստանալու ձևը  և դադաևում են այդ ներկի արտադևումը:

  pjimage-1-12images (2)images (1)

  Առասպել որդան կարմիրի մասին

  Արարատյան դաշտավայրում կարմիր գույնի միջատներ էին ապրում, որոնցից կարմիր ներկ էին ստանում: Հայաստանում դա անվանվում էր որդան կարմիր: Այն շատ թանկ ներկ էր և նույնիսկ ոսկուց թանկ էր համարվում: Հազարամյակներ շարունակ այդ ներկի գույնը պահպանվել է: Դրանով ներկում էին եկեղեցու պատերը, գորգերն ու կարպետները, նկարազարդում էին գրքերը: