Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ   I-VI մաս

ԲԱՌԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Զարմ-ազգական

դյուցազզուն-քաջ

իշխել-կառավարել

հավք-թռչուն

թնդալ-հնչել

անահ-անվախ

ժառանգ-երեխա

գորշ-մռայլ

մեծազոր-հզոր

զավակ-երեխա

կամքը-ցանկություն

ավետել-բարի լուր հայտնել

կորյուն-առյուծի ձաք

գլխաբաց- առանց գլխարկ

դուշման-թշնամի

ապառաժ-ժայռ

որբ-ծնողազուրկ երեխա

եթիմ-որբ

ոտնաման- կոշիկ

 

VII-XVI մաս

Բառային աշխատանք

Խրտնել-վախենալ

օխնել-օրհնել

բոզալուկ-գորշավուն

մահակ-փայտե գավազան

ջուխտ-զույգ

տրեխ-կոշիկ

դատարկուն-տուն ու տեղից քշված

ինձ-ընձառյուծ

սրտաճաք-սաստիկ վախեցած

ճարը կտրել-էլ հնար չունենալ

կորկ-

ծեգ-առավոտ շուտ

պապանձվել- խոսել չկարողանալ

ժողովել-հավաքել

լուսեղեն- լույս արձակող

կապարճ-նետ պահելու աման

ապավեն- պաշտպան

բանել-աշխատել

շեն անել-մեծացնել

համբավ- լուր

խարջ-հարկ

արմաղան-գեղեցիկ

երկանք-ցորեն աղալու գործիք

ղարավաշ- ծառա

դառը դատել-չարչարանքով վաստակել

շլինքը ծռել-խեղճանալ

XVII-

Քրքջալ- ծիծաղել

մեծաբերան-պարծենկոտ

լերան-հսկա

կապան-կիրճ

ծապան-

ղուզղուն-քաջ

ղոչաղ-քաջ

նորելուկ-մի բանում նոր սովորած մարդ

փող-շեփոր

զրահ-պողպատե շապիկ

անհամար-անհաշիվ

լեղին ջուր կտրել-ահավոր վախենալ

պաղատանք-աղաչանք

գթալ-խղճալ

քամար-գոտի

գուրզ-եկրկաթյա զենք

կուռ-ամուր

սաղավարտ-երկաթե գլխարկ

հերսոտ-զայրացկոտ

բազուկ-ձեռք

ահեղ-ահարկու

ալևոր-ծերունի

անճարակ- խեղճ

խալխ-ժողովուրդ

ասպարեզ-հրապարակ

մրափել-խորը քնել

ժաժ գալ-շարժվել

բռնակալ-դաժան վարք ունեցող մարդ

շողոմել-կեղծ խոսքերով իր կողմը տրամադրել

լաշին-

նաշին-

չերետ-

նժույգ-ձի

տմարդի-անազնիվ

նենգ-խարդախ

մըկունդ-մեծ նիզակ

բոթ-վատ լուրբ

գըրգուռ-

տապ արավ-թաքնվել

վիհն-անդունդ

ժանտ-դաժան

գազ-պարսկական երկաևության չափ =112սմ

ականջ անել-լսել

ըռանչպառ-գյուղացի

հոգս- մտահոգություն

ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ

Առյուծ-Մհերը- Սասմա իշխան

Ձենով Օհան-Առյուծ Մհերի եղբայրը

Մըսրա Մելիք-Մըսրի թագավոր

Սասունցի Դավիթ-Առյուծ Մհերի որդին

պառավ նանի

Կոզբադի

Թորոս