Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

Բնագիտություն

Այսօր ես ջրեցի իմ տնկած ծաղիկները և մեր այգու ծառերից: Ես սիրում եմ խնամել ծառերն ու ծաղիկները, որպեսի ամռանը լավ բերք տան:

 

88302166_229010634804770_6676524965119918080_n

 

 

Իսկ այս եղևնին ես եմ տնկել, որն արդեն երեք տարեկան է:

88307156_588130135247647_1644092989619830784_n

88236395_815644112236371_5125787887157116928_n