Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Русский язык

Александр БАРКОВ. Весенний дневник.

Выписать из текста 10 существительных, 10 прилагательных и 10 глаголов, указать род и число.

существительное                                    глагол                         прилагательное

стол  (м.р,е.ч)                                               сидел                             весхвостого

урок  (м.р,е.ч)                                                готовил                         серый

окно (с.р,е.ч)                                                 стукнул                       ноздреватый

воробей (м.р,е.ч)                                           махал                           книжную

мальчик  (м.р,е.ч)                                        улыбнулся                   важные

снег  (м.р,е.ч)                                                   сочинить                     пузатые

рассказ  (м.р,е.ч)                                           смеется                       скрипучие

полка (ж.р,е.ч)                                                 махнул                       снежная

комната (ж.р,е.ч)                                             написать                     большой

дневник (м.р.е.ч)                                               начать                        пушистый

Posted in Մայրենի, Մայրենիի ստուգատես, Uncategorized

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ

                 

                     Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

Մրմունջ- մեղմ ձայն,կարկաչ

անուրջ-երազ