Posted in Uncategorized

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում

Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա, —
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼ ԱՆԾԱՆՈԹ ԲԱՌԵՐԸ

Հուր-կրակ

Վառ-պայծառ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s