Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ բառարան

Դերվիշ-թափառական մարդ

խուլ-ամայի

միտք անել-մտածել

բոլորած-շուրջը հավաքված

խոնարհություն անել-խոնարհվել

փինաչի-հին կոշիկներ կարկատող

քմահաճույք- կապրիզ, կամայական ցանկություն

մունետիկ-բարձր ձայնով հայտարարող

զանցառու-խախտում

ածել-նվագել

վաղ-շուտ

տրտմել-տխրել

մարգարե-գուշակ

մշակ-հողագործ

երկյուղ-վախ

թշվառ-խեղճ

աղաղակել-գոռալ

բաշխել-նվիրել

Հեքիաթի առանձնացած մասերը վերնագրել

Խրորամանկ դերվիշը

Հնարամիտ Հասանը

Քեֆչի Հասանը

Հրաշք թուրը