Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 24.02-25.02

415.

150-18=132

132-10=122

132-8=124

132+122+124+132=510

Պատ՛510

417.

Որքանով կփոքրանա թիվը,եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում նշված 9 թվանշանը փոխարինվի 2-ով:

21399

21392

կփոքրանա 7 անգամ:

Որքանով կմեծանա թիվը, եթե նրա գրության հազարյակների կարգում գրված 0 թվանշանը փոխարինվի 6-ով:

20976

26976

կմեծանա 6000 անգամ:

418

ա) 6-Vl

37-xxxvll

92-xcll

320-cccxx

2500-MMD

Բ)

15-xv

36-xxxvl

53- Llll

420-ccccxx

900-CM

3100-MMMC

421.

ա) 136-16=120:2=60+21=81:9=9×8=72

բ) 480:6=80×7=560-60=500:50=10×28=280

գ) 3×32=96-21=75:5=15+41=56:8=7

դ) 80-16=64:8=8+32=40×70=2800:10=280

451.

ա) 6666:202=33  33×202=6666

բ) 4515:301=15   15×301=4515

452.

ա) # :82=322  322×82=644  108=2268:#    2268:108=21

բ)  3328:#=104  3328:104=32    2222=#:51      2222×51=113322

գ) 202 x #=4646    4646:202=23           25344=#x72      25344:72=352

453.

ա) #+5037=6234   6234-5037=1197

3021=7486-#       7486-3021=4405

բ) 15004=11231+#    15004-11231=3773

#-305=52001     52001-305=51696

գ) 10002=#+5030    10002-5030=4972

70486-#=5200     70486-5200=65286

457.  Խնդիր

7-5=2

680:2=340

7×340=2380

5×340=1700

Պատ. Սոնան-2380դրամ, Աննան-1700դրամ