Posted in Հայրենագիտություն, Uncategorized

ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նշել Արցախի Հանրապետության սահմանակից երկրները

Արցախի հարապետությունը արևմուտքում սահմանակից է Հայաստանին, արևելքում Ադրբեջանին, իսկ հարավում սահմանկից է Իրանի իսլամական հանրապտությանը:

Նշել Արցախի անվան ստուգաբանությունը

Արցախ անվանումը ըստ ստուգաբանության նշանակում է Առանի ծառաստան:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ներկայացնել Արցախի հանրապետության վերաբերյալ։

Պատմական աղբյուրներում Արցախն առաջին անգամ հիշատակված է մ.թ.ա. 8-րդ
դարում` Վանի թագավորության սեպագիր արձանագրություններում: Պատմական
Հայաստանի այս երկրամասում է Մեծ Հայքի արքա Տիգրան
Մեծը կառուցել Տիգրանակերտ քաղաքը։