Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

մաթեմատիկա 14.01.20-17.01.20

վարժ 276

1.500-200=300

500+200=700

2.2500+1200=3700

2500-1200=1300

վարժ277

1.998

2.10 8000-82000.28000

վարժ 279

250+450=700 450+(100+150)=700 100+150+450=700

350+250=600 200+50+350=600

(100+250)+450=800 450+350=800 (300+50)+450=800

(100+250)+250=600

վարժ 280

Անին Հասմիկ Կարինե Գրետա Սոնա

Վարժ 282

100 +60=160 +40 =200-120 =80 -22=58 -8=50 +50=100

Վարժ 283

2,4,8,16,32,64

7,14,21,28,35,42

վարժ284

(299+1)x10=3000

վարժ 285

423×184=35532

2457×325=798525

3004×237=711948

1244×205=255020

վարժ 286

585×55=32175

828×882=730296

625×304=190000

8624×126=1086624

6702:6=1117

9189:9=1021

7700:5=1540

6090:30=203

548×66=36168

555×555=308025

642×704=451968

1932×126=243432

6072:6=1012

9918:9=1102

3400:50=68

6018:3=2006

վարժ 287

(700209-524×415)+64400:400=482910

(153×126-58×24)-(8000-3547)=6339

Վարժ 288

60կգ-270գ=59կգ1000գ-270=59կգ730գ

12ց-82կգ=11ց100կգ-82կգ=11ց18կգ

7տ-5ց=6տ100000ց-5ց=6տ99995ց

5կգ 400գ-600գ=4կգ 800գ

25ց-61կգ=24ց100կգ-61կգ=24ց39կգ

72ց42կգ-65 կգ=71ց142կգ-65կգ=71ց87կգ

5տ-5կգ=4տ995կգ

Վարժ. 289

4800+200=500+1500

1400-800=600-100

2250-150=2100+1800

2850+150=6700+1000

6000-3000=3000+500

5450-2450=3000-2000

վարժ291

1.75:3=25կգ

2.25+3=28

3.25+2=27

4.25-5=20

Պատ.՝ 1-28կգ.2-27կգ.3-20կգ:

վարժ292

ա)1.150:3=50

2.50+10=60

3.50+8=58

4.50-18=32

պատ.՝1-60,2-58,3-32

բ)1.540:3=180

180-20=160

Posted in Մայրենի

Մայրենի 04.02.2020

  1. Բացատրի՛ր դյուցազնական, ճաճանչավորված, կռներ, զարհուրել  բառերը:

դյուցազնական-հերոսական

ճաճանչավորված-ճառագայթված

կռներ-թևեր

զարհուրել-սարսափել

2. Գրի՛ր աժդահա, ահարկու, բլուր, կապույտ, հեզ բառերի հականիշները:

աժդահա-թզուկ

ահարկու-ծիծաղելի

բլուր-հարթավայր

կապույտ-սև

հեզ-գոռոզ

3. Հատվածներից դուրս գրի՛ր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞) :

1-մարդ,ծով,բլուր,թուր,ատամներ,գերան,դև,նա,գոմեշ,դարեր

2-սև-սև,մութ,կորընթարթ,սարաժայռ,հասարակ,շատակեր,ահարկու,թուր,պես-պես

Մաթեմատիկա 4-20.01.20-24.01.20

Վարժ. 298

7840:35=224

8303:23=361

64604:62=1042

75025:25=3001

վարժ 299

2170:35=62

7310:34=215

1428:14=102

114036:36=3167

58500:25=2340

1472:23=64

4590:45=102

19965:33=604

Վարժ 300

10000-1576=8424

4532-4508=24

8424:24=351

351×518=181818

20000-5618=14382

2122-1699=423

14382:423=34

21828:34=642

Վարժ 301

24մ-35սմ=23մ 100սմ-35սմ=23մ 65սմ

12սմ-8մմ=11սմ 10մմ-8մմ=11սմ 2մմ

7կմ-505մ=6կմ 1000մ-505մ=495մ

8կմ 400մ-850մ=7կմ 1400մ-850մ=7կմ 550մ

12մ-6դմ=11մ 10դմ-6դմ=11մ 4դմ

62մ 12սմ-28 սմ=61մ 112սմ-28սմ=61մ 84սմ

5կմ-5մ=4կմ 1000մ-5մ=995մ

15մ 2դմ-8դմ=14մ 12դմ-8դմ=14մ 4դմ

վարժ 302

0<1200

88<1200

321<1200

1<1200

100<1200

324<1200

6784>4587

5147>4587

12591>4587

655654>4587

5000>0

5000>88

5000>321

5000>1

5000>100

5000>3645

5000>324

Վարժ. 303

330:6=55

55X8=440

Պատ.՝ 440 ձու:

Վարժ. 304

480:6=80

80X8=640

Պատ.՝640

7500:50=150

24X150=3600

Պատ.՝3600

6800:20=340

340X15=5100

Պատ.՝5100

վարժ306

1.900×12=10800

2.10800:15=720

3.720×5=3600

Պատ.՝այո

վարժ 308

72:3=24

24+2=26

24+5=29

24-7=17

Պատ.՝ 26,29,17:

վարժ 313

Առաջին անոթում կար 8 լիտրով ավել ջուր քան երկրորդում:

վարժ314

853×8=6824

583×20=11660

715×32=22880

642×210=134820

723×6=4338

126×90=11340

811×65=52715

621×920=571320

վարժ316

22+33=55

20005+30000=50005

50003+50000=100003

507+170=777

2000+1300=3300

60000+6060

վարժ317

24 օր-18ժ =23օր4ժ

12ժ-25ր=11ժ35ր

7ր-45վ=6ր15վ

8օր12ժ-22ժ=7օր50ժ

12տարի-6ամիս=11տարի6ամիս

6դար-28տարի=5դար82տարի

5ժ12ր-52ր=4ժ20ր

5տարի2ամիս-8ամիս=4տարի6ամիս

վարժ318

22×215-3006:6=4730-500=4230

22×555-888:6=12210-148=12062

22×707-6000:6=15554-1000=14554

22x(3044-238):6=10288

22x(64080-5802):6=213686

22x(9000-9):6=32967

վարժ319

7×5=35

12-7=5

5×5=25

40:5=8

8-2=6

24:3=8

64-48=16

16:2=8