Posted in Մայրենի, Uncategorized

Ագարակ

Մենք գնացել էինք ագարակ այնտեղ տեսանք ձիեր տեսանգ  շներ վորի անուը գենեռալ իսկ մեկի անունը խզբզ: Տեսանք աղունիկներ տեսանք վանդակ ներում տաս հատ շներ տասը ձաք իսկ մեծ տասը մեծ շներ:

 

Posted in English, Uncategorized

We went to the farm today at English time, saw horses, cats, dogs, and peacocks. The names of the horses there, Khuzbz, Masha, General and a goat. Dog Names Armenian Gampr, Khaski, Bulldog.

Posted in Մաթեմատիկա

24 օր-18ժ =23օր4ժ

12ժ-25ր=11ժ35ր

7ր-45վ=6ր15վ

8օր12ժ-22ժ=7օր50ժ

12տարի-6ամիս=11տարի6ամիս

24 օր-18ժ =23օր4ժ

12ժ-25ր=11ժ35ր

7ր-45վ=6ր15վ

8օր12ժ-22ժ=7օր50ժ

12տարի-6ամիս=11տարի6ամիս