Posted in ճամփորդութուն

Հայաստանի պատմության թանգարան

Մենք գնացել էիք պատմության թանգարան աինտեղ տեսաք հայասատանը հին ժամանակ երբմարթկանց կուժիմեջ համել մարդկանց մոտ պատերազմեր իրաք նետերում: մետաղից դրարաաոցմ տաներուրդ դարում տռլեբուսուի տեղը գնում գացքով գնումենք ավտոբուսով:

tang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s