Posted in ճամփորդութուն

Հայաստանի պատմության թանգարան

Մենք գնացել էիք պատմության թանգարան աինտեղ տեսաք հայասատանը հին ժամանակ երբմարթկանց կուժիմեջ համել մարդկանց մոտ պատերազմեր իրաք նետերում: մետաղից դրարաաոցմ տաներուրդ դարում տռլեբուսուի տեղը գնում գացքով գնումենք ավտոբուսով:

tang