Posted in English, Uncategorized

English The busy elf

The busy elf Song
Santa’s here. Ho, ho, ho!
With his reindeer in the snow.
The elves are making lots of toys
Ready for all the girls and boys.
In the workshop I’m an elf
Putting toys upon the shelf.
Santa’s here. Ho, ho, ho!
With his reindeer in the snow.
Tap, tap, tap a doll is ready
Tap, tap, tap let’s make a teddy.
Tap, tap, tap let’s make a plane
Tap, tap, tap now it’s a train.
Tap, tap, tap it’s a computer!
Tap, tap, tap now make a scooter!
Let’s put the presents in Santa’s sleigh
There goes Santa on his way.
Around the world with all the toys
Presents for good girls and boys.
Santa’s here. Ho, ho, ho!
With his reindeer in the snow.
Listen to this song https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-busy-elf
Contributors Lyrics by Sue Clarkeհ

Posted in Բնագիտություն

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Խնայե՛նք բնական պաշարները

 

Բնության մեջ եղած այն ամենն, ինչ մարդիկ օգտագործում են իրենց կարիքների  համար, համարվում են բնական պաշարներ:  Օրինակ՝ կաուչուկի  ծառը գոյություն  է ունեցել  անհիշելի ժամանակներից,  բայց այն պահից, երբ մարդիկ սովորեցին դրա հյութից ռետին ստանալ անվադողեր և շատ այլ իրեր պատրաստելու համար, այդ զարմանահրաշ ծառը բնական պաշար համարվեց:
Երկրի  բնական պաշարները բազմազան են: Դրանցից ամենակարևորներն են հողը, օդը, ջուրը, արևի ջերմությունն ու լույսը: Բնական պաշարներ են ապարները, մետաղները, հանածո վառելիքը:Բնական պաշար են նաև բույսերն  ու կենդանիները, որոնք մարդն օգտագործում է որպես սնունդ կամ արտադրության համար  հումք, ասենք՝ բամբակից, վուշից ու բրդից թել են ստանում, կաշվից կոշիկ են կարում և այլն: Բույսերը ու կենդանիները համարվում են վերականգնվող պաշարներ:
 Կարո՞ղ եք բացատրել՝ ինչու:
   Բայց բնության բարիքների մի մասն էլ չվերականգնվող է: Դրանց պաշարներն անսահման չեն և կարող են սպառվել:
Բնության բարիքները խնայելու միջոց է երկրորդային օգտագործումը: Օրինակ՝ օգտագործված թուղթը, թիթեղյա տուփերը, պլաստմասսայե իրերը,  ապակին կարելի է վերամշակել և կրկին օգտագործել:
1. Բնության բարիքները գրե՛ք երկու սյունակով. վերականգնվող և  չվերականգնվող.
պղինձ, ձուկ, նավթ, հացահատիկ, կաուչուկ, կավիճ, բամբակ, աղ, կաթ, մարմար, ձու, քարածուխ, ձեթ, բուրդ, երկաթ, միս, բանջարեղեն, տուֆ, արծաթ, մրգեր, փայտ:
Վերականգնվող պաշարներ                                   Չվերականգնվող  պաշարներ

ձուկ                                                                          պղինձ

հացահատիկ                                                                   նավթ

կաուչուկ                                                                          կավիճ

բամբակ                                                                           մարմար

աղ                                                                                     քարածուխ

կաթ                                                                                   երկաթ

ձու                                                                                     տուֆ

ձեթ                                                                                   արծաթ

բուրդ

միս

բանջարեղեն

մրգեր

փայտ

 

 

 

 

 ԴԱՍ

Posted in Մայրենի

Մայրենի

ՄայրենիԿաղանդ Պապային մօրուքը

Կաղանդ Պապային մօրուքը ճերմակ է
Ալիւրի  նման,

Ըսէ — Կաղանդ Պապա
Մօրուքէդ հաց կը շինուի՞

Բառերը կարդա՛  այսպես.

Ալիւր-ալյուր

կը շինուի— կշինվի

2. Անուշապուր բառը բաղադրիչների բաժանի՛ր, այդ բառի բաղադրիչներով կազմի՛ր նոր բառեր:

Անուշապուր-անուշ (արմատ) անուշ(արմատ)

Անուշահոտ, անուշաբույր, թանապուր, քաղցրանուշ

3. Գրի՛ր բարձրանալ, հատնել, ճերմակ, բերել, գալ, քանդել  բառերի հականիշները:

բարձարանալի-իջնել, հատնել-չհատնել, ճերմակ-սև, բերել-տանել, գալ-գնալ,քանդել-կառուցելհ