Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի Ավ. Իսահակյան Եղնիկը

հանդ-դաշտ

անտառուտ-անտապատ

հոտ-ոչխարի խումբ

ջինջ- պարզ, զուլալ

վերջալույս- արևի մայր մտնելը

մակաղած-ոչխարների հավաքատեղի

ոսկեգեղմ-ոսկե տերև ունեցող

մատաղ- ջահել,շատ փոքր

խարտյաշ- շեկ

վարվռուն-վառ գույներով

ընտելանալ- սովորել մի բանի

ուշագրավ- ուշադիր

խորասույզ- մտքերի մեջ սուզված

անդուլ- անդադար

շառաչ-աղմկալից ձայն

ինքնամոռաց- ինքն իրեն մոռացած

ծկլկվել- արագ փախչել

ղողանջուն-զրնգուն

գուրգուրել- սիրել,փայփայել

շնկշնկան-մեղմ ձայնով փչել

զգայուն-զգացող

ապրում-զգացողություն

վճիտ-մաքուր

թախծալի- տխուր

անսանձ- առանց կապի

դարավոր- շատ հին

ճակատել-

հողմ-քամի

աղմկահույզ-հուզված և աղմկոտ

հողմածեծ-քամուց ծեծված

սարսուռ- դող

հուժկու- ուժեղ

թավուտ-խիտ թփերով ծածկված տեղ

մացառուտ-թփերով ծածկված տեղ

սաստկանալ- ուժեղանալ

ոստյուն- ցատկ

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s