Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի, Համո Սահյան Մշուշների շղարշի տակ

Նոյեմբեր 15

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

խաշամ-ծառերից թափված աշնան տերևներ

անհամարձակ-անվստահ

որոտալ-դղրդալ, թնդալ

կծկվել-կուչ գալ

մշուշ-մառախուղ

շղարշ-թափանցիկ ծածկոց

քամի-հողմ

 

Նոյեմբերի 14

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

1. Գրի´ր բառամիջում   է ունեցող  5 բառ  (է-ե-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ) :

Օրինակ՝  ամենաէժան, լայնէկրան, վայրէջք, անէանալ, ելևէջ, առէջ:

2.Գրի´ր բառամիջում  օ  ունեցող  5 բառ  (օ-ո-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ:

Օրինակ՝ անօգնական, անօթևան, տնօրեն, բացօթյա, կեսօր,այսօր:

3. Կետերը փոխարինի´ր  բ, պ  կամ  փ  տառերով (բ-պ-փ-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Բառերի շարքից ընտրի՛ր 5-ը և կազմի՛ր նախադասություններ:

Նուրբ,  սրբել,  դարբին,  խաբել,  թպրտալ,  երփներանգ,  երբեք,  համբուրել,  փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ,  դարպաս,  ճանապարհ,  խաբկանք,  աղբանոց,  իբրև,  եղբայր:

Ձուկը ջրից ափ էր ընկել և թպրտում էր: