Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի,նոյեմբերի 29

գրի՛ր 5 պարզ, 5 բարդ, 5 ածանցավոր և 3 բարդ ածանցավոր բառեր:

տուն, սեղան, աթոռ, լույս, գրիչ

աղաման, գրչատուփ, տոնածառ, գրասաեղան, թեյաման

անխելք, անկապ, լուսավոր, անտուն, լուսեղեն

հեռուստատեսային, հեռախոսային

Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ նոյեմբերի 27

 

Նոյեմբերի 27

 

Նկարագրել եղնիկին.

Եղնիկը խարտյաշ էր, ուներ սև, խորունկ և առվակի պես վճիտ  աչքեր և երկար ու նուրբ թարթիչներ:

Պատմվածքի ամենահուզիչ հատվածը.

Խե՜ղճ եղնիկ… Կարոտ` իր սիրած գուրգուրող անտառներից և զանգակ աղբյուրներից, իր խարտյաշ մորից և շնկշնկան հովերի հետ վազող ընկերներից` հիմա տանջվում, տառապում է մեզ մոտ, մտածում էի ես: Եվ այնպես սրտանց ցավակցում էի նրան… Չէ՞ որ նա էլ մեզ պես մտածող և զգայուն հոգի ունի:

Որն է այս պատմվածքի հիմնական իմաստը.

Այս պատմության իմաստն այն էր, որ վայրի կենդանին չէր կարող ապրել մարդկանց մեջ և ձգտում էր վերադառնալ այնտեղ, որտեղ իր ծնողներն ու ընկերներն էին:

 

հանդ-դաշտ

վերջալույս-արեվամուտ

խարտյաշ-շեկ

ջինջ-մաքուր

անդուլ-անդադար

նազելի-անուշ

վճիտ-հստակ

հուժկու-հզոր

թախծալի-տխրալի

հողմ-քամի

ոստյուն-ցատկ

խավար-կիսամուտ

սաստկանալ-ուժեղանալ

Գրել հականիշները.

բարեկամ-թշնամի

ջինջ-անպարզ

թաքուն-հայտնի

երեխա-մեծահասակ

զգայուն-անզգա

զգայուն-

խավար-

Հեք.աթական, վեր.ալույս, պատ.գամբ, բար.րանալ, փաթա.ել, ծա.կվել

հեքիաթական,վերջալույս, պատշգամբ բարձրանալ, փաթաթել, ծածկվել

 

 

 

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 169,171,177.

169.

2344-640=1704

1704:2=852

852+640=1492

Պատ. Հայկ 852,  Արան 1492

171.

ա) 5կմ400մ  <   6կմ200մ

8մ 40սմ = 8մ 4դմ

5մ 75սմ > 5մ 7դմ

12դմ 8սմ =  128սմ

բ) 7կգ 850գ < 8կգ 200գ

8տ 40կգ> 8տ 400գ

90տ10ց  =91տ

75ց 32կգ b= 7տ 532կգ

177.

250x(3254:3254)-(0x215+250)-0:15432=250

95+96+96+96+96+96+96+96+96+96+40=95+(9×96)+40=999

2x2x2x2x0x5x5x5x5x5x5=0

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 162,163,165

162. ա) 700+630+70= 700+700=1400

120+800+200+40=160+1000=1160

5440+60+493+7=5500+500=6000

բ)  415+392+8=415+400=815

330+700+300+15=345+1000=1345

4550+50+395+5=4600+400=5000

163.

ա)

պարագիծ

3սմ+1սմ+3սմ+2սմ=9սմ

3մմ+7մմ+2մմ+8մմ=20մմ

9սմ+20մմ=11սմ

Բ)

պարագ.

165.

3×3սմ+2սմ=11սմ

1մմ+6մմ+9մմ+4մմ=20մմ

11սմ+20մմ=13սմ

165.

ա) 20օր 12ժ=19օր46ժ

21ժ 15ր=20ժ 75ր

45ր 18վ=44ր78վ

բ) 32կմ6մ=31կմ1006մ

11մ 8սմ=10մ 108սմ

33մ 6դմ=32մ 7դմ

գ) 2տ 5 ց=1տ15ց

23ց 15կգ=22ց 115կգ

32 կգ 50գ=31կգ 1050գ

 

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի Ավ. Իսահակյան Եղնիկը

հանդ-դաշտ

անտառուտ-անտապատ

հոտ-ոչխարի խումբ

ջինջ- պարզ, զուլալ

վերջալույս- արևի մայր մտնելը

մակաղած-ոչխարների հավաքատեղի

ոսկեգեղմ-ոսկե տերև ունեցող

մատաղ- ջահել,շատ փոքր

խարտյաշ- շեկ

վարվռուն-վառ գույներով

ընտելանալ- սովորել մի բանի

ուշագրավ- ուշադիր

խորասույզ- մտքերի մեջ սուզված

անդուլ- անդադար

շառաչ-աղմկալից ձայն

ինքնամոռաց- ինքն իրեն մոռացած

ծկլկվել- արագ փախչել

ղողանջուն-զրնգուն

գուրգուրել- սիրել,փայփայել

շնկշնկան-մեղմ ձայնով փչել

զգայուն-զգացող

ապրում-զգացողություն

վճիտ-մաքուր

թախծալի- տխուր

անսանձ- առանց կապի

դարավոր- շատ հին

ճակատել-

հողմ-քամի

աղմկահույզ-հուզված և աղմկոտ

հողմածեծ-քամուց ծեծված

սարսուռ- դող

հուժկու- ուժեղ

թավուտ-խիտ թփերով ծածկված տեղ

մացառուտ-թփերով ծածկված տեղ

սաստկանալ- ուժեղանալ

ոստյուն- ցատկ

 

Posted in Մայրենի

Մաթեմատիկա 10.23.19

700+630+70=700+700=1400

120+800+200+40=120+1000+40=160+1000=1160

5440+60+493+7=5500+500=6000

415+392+8=415+400=815

330+700+300+15=345+1000=1345

4550+50+395+5=4600+400=5000

165.

20օր12ժ=19օր36ժ

21ժ15ր=20ժ75ր

45ր18վ=44ր78վ

32կմ 6մ=31կմ 1006մ

11մ 8 սմ=10մ 108 սմ

33մ 6դմ=32մ 16դմ

2տ 5ց=1տ 15ց115կգ

32կգ 50գ = 31կգ 1050 գ

23 գ15կգ= 22գ

Posted in Ռուսերեն

Русский язык Сравниетельные степени прилагательных

красивая-более красивая-красивее

красивое-более красивое-красивее

красивый-более красвый-красивее

красивые-более красивые- красивее

  1. Ее обеды всегда более вкусные, чем мои. 2. Эта лодка более прочная чем та, которую мы видели у причала. 3. Его голос стал более сухой и строгий. 4. На рынке те же товары стоят более дешевые,чем в магазине. 5. Этот подем более крутой, а тот более ровный. 6. На юге звезды более яркие, чем на севере. Эту работу я сдал более плохо,чем предыдущую.8. Дорога стала более гладкая. 9.Не лейте много воды, иначе глина станет более жидкая. 10. Ущелье стало более узкое. 11. Я люблю чай более сладкий.