Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մոծակն ու մրջյունը

Մոծակն ու մրջյունը

  1. Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (4-5 առած):
  2. Ով աշխատի նա կուտի: Աշխատանքը  գեղեցկացնում է մարդուն: Ով ալարի, ոչ դալարի: Աշխատանքը մայրն է ամեն բարիքի, իսկ ծուլությունը չարիքի:
  3. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը:
  4. Առակը մեզ  սովորեցրեց, որ ծույլը իր տեղը չի կարողանա գտնել:
  5. Գրի՛ր  գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները:
  6. Գիժ-խելագար, ժիր-աշխույժ, շեն-կանգում, թշվառ-խեղճ,  թուխ-մուգ,  ամբար-պահուստ, սուգ անել-մեկի հիշատակը հարգել, պաղել-սառել, դալկանալ- խամրել, գունատվել
  7. Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառԵրի հականիշները:
  8. ժիր-սուսիկ-փուսիկ, սուսիկ-փուսիկ-ուրախ, աշխույժ-թմրած, ծույլ-ջանասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-հիվանդ
  9. Լրացրու բաց թողնված տառեր ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մրջյուն, աշխարհ.,  հանկարծ.,  համբուրել , զարթնել:սզզազզզզզսդդղֆցֆցցցդղղսզա

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s