Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի 11.10.19

1.Կարդա՛, գրի՛ր տրված բառերը և պարզի՛րթե ինչպե՞ս են կարդացվում  ընդգծված օ, ո տառերը:

Օգտակար,օթյակ, օթևան, օրական, օղակաձև, օտար, օրենք, օրինակ-այս բառերում գրվում է օ կարդացվում է օ :

ով,  ովքեր–այս բառերում գրվումե ո կարդացվում է օ:

Կարդա´, գրի՛ր բառերը և պարզի´րթե ո՞ր դեպքում ինչպե՞ս է կարդացվում ընդգծված ո տառը:

ա.   ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն- այս  բառերում  գրվում է ո տառով   կարդացվում է ո:

բ.   կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ բազմոտանի, առողջ- այս բառերում գրվում է ո տառով կարդացվում է օ:

3.Կազմի՛ր նախադասություններ ով, օգտակար, օրինակ, օրենք, ուղևոր, հեռավոր, բազմոտանի, ոգևորել, ոտք , առողջ բառերով:

Ո՞վ է այս տղան:

Մեղրը շատ օգտակար է:

ՈՒսուցչի տված օրինակը օգնեց կատարել իմ դասը:

Մեր խաղալիքները օրենքով պետք է  ես հավաքեմ:

Ուղևորը ջղայնացավ  վարորդի վրա:

Մարդիկ մեկնում են հեռավոր երկրներ:

Ութոտնուկը բազմոտանի կենդանի է:

Ես ոգևորում եմ նոր հեռախոսով:

Երբ ոտքը կոտրվում է, դիմում են բժշկի:

Երբ որ մարդը առողջ չէ գնում է բժշկի:

 

 

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s