Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի 11.10.19

1.Կարդա՛, գրի՛ր տրված բառերը և պարզի՛րթե ինչպե՞ս են կարդացվում  ընդգծված օ, ո տառերը:

Օգտակար,օթյակ, օթևան, օրական, օղակաձև, օտար, օրենք, օրինակ-այս բառերում գրվում է օ կարդացվում է օ :

ով,  ովքեր–այս բառերում գրվումե ո կարդացվում է օ:

Կարդա´, գրի՛ր բառերը և պարզի´րթե ո՞ր դեպքում ինչպե՞ս է կարդացվում ընդգծված ո տառը:

ա.   ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն- այս  բառերում  գրվում է ո տառով   կարդացվում է ո:

բ.   կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ բազմոտանի, առողջ- այս բառերում գրվում է ո տառով կարդացվում է օ:

3.Կազմի՛ր նախադասություններ ով, օգտակար, օրինակ, օրենք, ուղևոր, հեռավոր, բազմոտանի, ոգևորել, ոտք , առողջ բառերով:

Ո՞վ է այս տղան:

Մեղրը շատ օգտակար է:

ՈՒսուցչի տված օրինակը օգնեց կատարել իմ դասը:

Մեր խաղալիքները օրենքով պետք է  ես հավաքեմ:

Ուղևորը ջղայնացավ  վարորդի վրա:

Մարդիկ մեկնում են հեռավոր երկրներ:

Ութոտնուկը բազմոտանի կենդանի է:

Ես ոգևորում եմ նոր հեռախոսով:

Երբ ոտքը կոտրվում է, դիմում են բժշկի:

Երբ որ մարդը առողջ չէ գնում է բժշկի:

 

 

 

Posted in Uncategorized

Русский язык

Заполните таблицу по образцу, опубликуйте у себя в блоге и пришлите ссылку мне:                   

Что делать?

А) *Играть (I)

Я что делаю? играю
Ты что делаешь?  играешь
Он что делает?      играет
Она что делает?      играет
Мы что делаем?  играем
Вы что делаете?  играете
Они что делают?  играют

Что делать?

Слушать, отдыхать, работать писать, читать, знать, уметь

Я что делаю? слушаю, отдыхаю, работаю, пишу, читаю, знаю,  умею
Ты что делаешь?  слушаешь, отдыхаешь,работаешь, пишешь,   читаешь, знаешь,   умеешь, 
Он что делает?      слушает, отдыхает, работает  пишет, читает, знает, умеет
Она что делает?      слушает, пишет отдыхает,работает читает, знает, умеет
Мы что делаем?  слушаем, отдыхаем, работаем   пишем,   читаем,    знаем
Вы что делаете?  слушаете, отдыхаете, работаетеь   пишите, читаетеՌուսերեն,       знаете, умеете
Они что делают?  слушают, отдыхают, работают   пишут,   читают, знают, умеют