Posted in Մայրենի, Uncategorized

Նամակ իմ ընկեր Արթուրին

Բարև սիրելի Արթուր

Ես կուզեի միշտ տեսնվեինք,  խոսեինք, խաղայինք,   զբոսնեինք: Ես կուզեի, որ  մեր տուն հյուր գայիր, ես էլ կգայի ձեր տուն,  մենք կխաղայինք իրար հետ:

Քո ընկեր՝ Արամ

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s