Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի 10.23.19

Ծիրանի ծառ, 3-րդ մաս

Հնազանդությամբ-լսել-անել

արտասովոր-անսովոր

մենամարտ-երկուսով իրար հետ կռվել

դեղնավուն-դեղին

անտեսանելի-չերեվացող

հավանաբար-թերևս

անակնկալ-չսպասված

 

 

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Օվկիանոսները չորսն են՝ Խաղաղ, Ատլանտյան, Հյուսիսային ևՀնդկական  օվկիանոսները: Ամենամեծը   Խաղաղ  օվկիանոսն է:

Ամենափոքրն ու ամենածանծաղը Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիա­նոսն է:

Սահարան աշխարհի ամենամեծ անապատն է:

Ամազոնը  աշխարհի ամենաերկար գետն է:

Օվկիանոսների ջրերով շրջապատված ընդարձակ ցամաքները կոչ­վում են Մայրցամաքներ: Մայրցամաքները վեցն են՝ Եվրասիա,Աֆրիկա,Հյուսիսային Ամերիկա,Հարավային Ամերիկա,Ավստրալիա,ԱնտարկտիդաԱմենամեծը Եվրասիան  է:  Միակ մայրցամաքը, որը ծածկ­ված է հսկա սառույցի շերտով, Անտարկտիդան է։ Այստեղ մշտական բնակիչներ չկան: Իսկ ամենափոքր մայրցամաքը Ավստրալիան է:

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի, դասարական աշխատանք

1.Կետերի փոխարեն էօե, ո տառերից մեկը գրի´րՈւղղագրական բառարանի օգնությամբ ճշտի´ր այդ բառերի գրությունը:

Միջօրեի շոգից ու տօթից կարծես ամեն ինչ հալվել ու անէացել էրԹվում էրթե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհումԼավ էր, որ նախորոք պատրաստվել էինքԿեսօրվա տոթին մնում էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում:

2. Գրի´ր բառամիջում  է ունեցող յոթ բառԱյդ բառերից 3-4-ով կազմի´ր նախադասություններ:

Առէջ, ելևէջ,դողէրոցք, հնէաբան, անէություն,մանրէաբան:

Մեղուն առէջներից ծաղակափոշի է հավաքում:

Հնէաբաները ուսումնասիրու են հնագույն մարդկանց և կենդանիներին:

Մանրէաբանը ուսունասիրում է մանրադիտակով:

 3.Գրի´ր բառամիջում  о ունեցող յոթ բառԱյդ բառերից 3-4-ով կազմի´ր նախադասություններ:

Բացօթյա, առօրյա, անօթևան, անօգուտ, միջօրեական, անօրինական

Մենք սիրում ենք բացօթյա սրճարանում պիցա ուտել:

Ես սիրում եմ կերակրել բակի անօթան շներին:

Կոկա-կոլան շատ անօգտակար է:

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

Գիժ մոծակի պարի ժամին

Զարկեց հանկարծ աշնան քամին,

Ուժը խըլեց, ուշքը տարավ:
Գիժը մին էլ մըտիկ արավ,
Որ էն արև
Աշխարհքն արդեն պատած ողջ սև,
Լացով, թացով սուգ է անում,
Դողում, պարում ու դալկանում…
Շուտիկ, շուշտիկ իրեն կինն էլ
Սուսիկ-փուսիկ կողքից կորել,
Ով գիտի՝ ինչ ծակ էր գըտել,
Մինչև գարուն մեջը մըտել:
Սոված, սառած
Ու սալարած
Վեր թըռավ՝ վար, դես ընկավ՝ դեն,
Ժիր Մըրջյունի տաքուկ ու շեն
Բանը հիշեց, ելավ գընաց,
Դըռան առջև տըխուր տըզզաց.
— Բա՜ց արեք, բա՜ց…
Էս տարաժամ՝ թըշվառ ձենից
Կոպիտ, թուխ-թուխ,
Հաստագըլուխ
Մի պահապան զարթնեց քընից,
Ներսի մըթնում մի կերպ արավ,
Փակած դուռը նեղ ծերպ արավ,
Տեսավ՝ սևով, թևով զուգված՝
Դըռան առջև մինը տընկված,
Ոտները թել,
Ինքը մի գել:
— Հե՛յ, ո՞վ ես դու,
Ա՜խպերացու:
— Տը՛զ-պը՛զզ, ասավ, Մոծակն եմ ես.
Բա չե՞ս ասիլ՝ էսպես, էսպես.
Ամառն ամբողջ,
Ուրախ, առողջ,
Պայծառ ու տաք
Արևի տակ
Կինըս աշխույժ սազ էր ածում,
Ես էլ անհոգ խընդում, ցընծում,
Տեսակ-տեսակ պարեր պարում,
Սըրա նըրա թուշն համբուրում
Ու վայելում ամեն բանից,
Ամեն բարուց ու սեղանից,
Լիքը այգում,
Ճահճոտ մարգում,
Ճոխ տըներում,
Պալատներում…
Մի անգամ էլ, երբ որ էսպես
Պարում էի, մինը անտես
Էնպես զարկեց՝ ուշքըս անցավ:
Ուշքի որ գամ՝ ի՞նչ տեսնեմ լավ.—
Երկինքը թուխպ, երկիրը սև,
Դառը քամի, սառը անձրև,
Արար աշխարհն պաղել, փոխվել…
Կողքիցըս էլ կինս է փախել,
Էլ ի՞նչ ասեմ, ողջը մի-մի
Էն ի՞նչ լեզու կարա պատմի
Կամ ի՞նչ բերան,
Չըտեսնըվա՛ծ, հըրաշք մի բան…
Հիմի էսպես՝ սոված, մենակ,
Մընացել եմ պատերի տակ,
Տեղ չի ունեմ, կեր չի ճարվում:
Ես էլ եմ հո շատ մըճըրվում,
Բայց ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գընամ էլ,
Երեսս էլի ձեզ եմ արել:
Աստծու սիրուն, մի՜ խընայեք,
Էս մի ձըմեռ շահեք, պահեք,
Մինչև նորից գարուն բացվի,
Աշխարհքն էլ ետ բարով լըցվի:
— Դե լա՜վ, դու կաց, ներս գընամ ես,
Տեսնենք՝ ներսից ինչ կասեն քեզ:
Ասավ պահնորդն ու մեջեմեջ
Կոկ սենյակներն անցավ անվերջ,
Մինչե հասավ ներսի տունը,
Ուր ապրում էր մեծ Մըրջյունը
Առատ կյանքով,
Իր համայնքով:
Գընաց իրենց լեզվով հայտնեց,
Մըրջյունը լուռ լըսեց, մըթնեց,
Ու ետ դարձավ
Էսպես ասավ.
— Գիժ Մոծակի համա՞ր եմ ես
Ողջ ամառը արևակեզ՝
Էնքան ջանքով
Ու տանջանքով
Տուն տեղ դըրել, ճամփա հարթել,
Ամբար շինել, պաշար կիտել,
Որ ամառը ծույլ պըտըտի,
Ձմեռը գա նըստի ուտի՞…
Մեր ծույլերին ջարդել ենք մենք,
Ուրիշ ծույլի՞ բերենք պահենք…
Կերթաս կասես էդ անպետքին,
Բանի, գործի ժամանակին
Ով փոխանակ աշխատելու,
Ուշք ու միտքը տա խընդալու,
Պարապ շըրջի, երգի, պարի,
Սըրա նըրա թուշն համբուրի,
Էս կուռ վազի, էն կուռ ցատկի,
Վերջը էդպես պիտի սատկի:

1916

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մոծակն ու մրջյունը

Մոծակն ու մրջյունը

  1. Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (4-5 առած):
  2. Ով աշխատի նա կուտի: Աշխատանքը  գեղեցկացնում է մարդուն: Ով ալարի, ոչ դալարի: Աշխատանքը մայրն է ամեն բարիքի, իսկ ծուլությունը չարիքի:
  3. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը:
  4. Առակը մեզ  սովորեցրեց, որ ծույլը իր տեղը չի կարողանա գտնել:
  5. Գրի՛ր  գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները:
  6. Գիժ-խելագար, ժիր-աշխույժ, շեն-կանգում, թշվառ-խեղճ,  թուխ-մուգ,  ամբար-պահուստ, սուգ անել-մեկի հիշատակը հարգել, պաղել-սառել, դալկանալ- խամրել, գունատվել
  7. Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառԵրի հականիշները:
  8. ժիր-սուսիկ-փուսիկ, սուսիկ-փուսիկ-ուրախ, աշխույժ-թմրած, ծույլ-ջանասեր, լիքը-դատարկ, ուրախ-տխուր, առողջ-հիվանդ
  9. Լրացրու բաց թողնված տառեր ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մրջյուն, աշխարհ.,  հանկարծ.,  համբուրել , զարթնել:սզզազզզզզսդդղֆցֆցցցդղղսզա

Posted in English, Uncategorized

Մաթեմատիկա 07.10.19-11.10.19

37.

Զբոսաշրջիկները առաջին օրը անցան 20 կմ,որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքան ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

5×20=100

20+100=120

Պատ.120

վարժ.39

320

3320

3320-320=3000

պատ. 3000

46.

ա)  3348, 3458,3568,3678, 3788

բ) 3848, 3647, 3446, 3245, 3044

47.

ա) 2184-725+96542-7205=90796

1000:4×80:200=10

215×4:20×30=12190

բ) 8592-657+124567-7025=127471

5100:6×40:200=170

33600:60:70X22=176

49.

49

3200+308-1654=1854

5×3200:40=400

3200+3208-3200=3208

3200:40×64=5120

 

 

52600+320=920

600-120=480

920+600+480=2000

Պատ.2000գ.

բ) 780-140=640

780+640=1420

1420+1420=2840

պատ.  2840,կարող են: