Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի, սեպտեմբերի 24,Կոմիտաս Աշուն գիշեր

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,
Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

շաղալեն – շաղտալով, խաղ անելով, հերկելով –  յհվբ հողը վարելով, երան-երան-խումբ-խումբ:

3.Կապույտով գրված բառերը դուգրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

ալ-վառ կարմիր, բոց-կրակ, հողմ-ուժեղ քամի:

4.Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և  5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

աշուն, ալիք, ալ, ամեն, օդ:

գիշեր, լուսին, ծով, ձյունիկ, ժապավեն:

 

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s