Posted in Մայրենի, Paint

Մայրենի

 

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի:

սողալ-սահել

բուսել-աճել

թևավոր-թև ունեցող

անհունի-անծայր, անսահման

ճանապարհ-ուղի, ճամփա

 

Ar