Posted in Uncategorized

Հարցեր Փոքրիկ Իշխանին

60351378_2287477958177513_6453125544048328704_n

__ Փոքրկ իշխան քանի ընկեր ունե՞ս:

__ Փոքրիկ իշխան քո ամենասիրելի կենդանին ո՞րն է:

__ Փոքրիկ իշխան  դու երազում էիր գառնուկ ունենալ, գտա՞ր քո գառնուկին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s