Posted in Մայրենի, Զատիկ

Զատկական հանելուկներ

Այն ինչն է, ինչը,

Ինձնով կռվում են երեխաները, իսկ հետո՝ ուտում:

 

Հագիս սպիտակ շոր ունեմ, իսկ ներսումս՝ դեղին արև:

 

Ինձ ներկում են և գեղեցիկ բաներ նկարում վրաս,  բայց ես թուղթ չեմ:

Ձու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s