Posted in Զատիկ

Զատկական խնդիրներ

1. Խանութում կային մեծ և փոքր ձվեր, մայրիկը խնդրել էր գնել 20 փոքր և 25 մեծ ձու: Քանի ձու պետք է գնեի ես:       

2. Արամը գնեց երկու կգ բրինձ և չամիչ 500 գրամով ավելի: Քանի կգ չամիչ գնեց Արամը:

3. Մայրիկը ներկեց 100 ձու, որոնցից 20հատ կարմիր, դեղինը կարմիրից 2 ագամ ավելի, կանաչը դեղինից 2 անգամ ավելի: Քանիսն էին դեղին և կանաչ ձվերը;

4. Ես ու Հերան  ունենք 10 ձու, որոնցից  վեցը կոտրվեց: Քանի ձու մնաց:

5. Զատկի սեղանին կար ձուկ, ձու, բրինձով փլավ, 2 տեսակի աղցան: Քանի տեսակ ուտեստ կար սեղանին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s