Posted in Մայրենի, Paint

Գովք Արարատիս

54410201_322728185095267_4515333314814410752_n (1)Մեր տնից մի գեղեցիկ տեսարան է բացվում, որտեղից երևում է Արարատի ձյունաճերմակ գագաթը: Հեռվից շատ գեղեցիկ է երևում մեր սարը, ասես մի հսկա լինի, որ իր հզոր թևերը պարզել է դեպի մեզ և ասես ասում է. ես քեզ հետ եմ, ի՛մ Հայաստան:

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s