Posted in Մայրենի

Նամակ Ձմեռ պապիկին

Սիրելի Ձմեռ պապիկ, ես այս տարի ինձ շատ լավ եմ պահել: Մայրիկիս օգնել եմ, երբ նա հիվանդ էր,  հոգ եմ տարել փոքրիկ քույրիկիս բակում խաղալիս, սովորել եմ հեծանիվ քշել և արդեն լողալ գիտեմ: Ես կուզեի քեզ հանդիպելիս  կախարդական փայտիկ նվիրել, որ դու էլ քո տոնածառն ու նվերներն  ունեանաս: Դու ինձ այս Նոր տարուն հեռախոս, ժամացույց և ավտոմեքենա բեր:ձմեռ է

Author:

I'm studing in Mxitar Sebastaci school.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s